vn vn
Facebook Instagram Youtube Google
banner
Dịch vụ 1

Ngày: 18-03-2017 - 09:32 AM

Hơn 1200 tấn thiết bị và 180 containers máy móc của nhà máy Songwool Vina đã được ASL phối hợp cùng đối tác tại Hàn Quốc vận chuyển từ Châu Âu ,Hàn quốc, Trung Quốc

Dịch vụ 2

Ngày: 18-03-2017 - 09:32 AM

Hơn 1200 tấn thiết bị và 180 containers máy móc của nhà máy Songwool Vina đã được ASL phối hợp cùng đối tác tại Hàn Quốc vận chuyển từ Châu Âu ,Hàn quốc, Trung Quốc