vn vn
Facebook Instagram Youtube Google
banner

Ngày: (18-03-2017 - 09:32 AM) - Lượt xem: 1334

Hơn 1200 tấn thiết bị và 180 containers máy móc  của nhà máy  Songwool Vina đã được ASL phối hợp  cùng đối tác tại Hàn Quốc vận chuyển từ Châu Âu ,Hàn quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ .. đến cảnh Hố Chí Minh và giao door to door đến công trình xây dựng nhà máy Songwoo, ASL chịu trách nhiệm chính  làm thủ tục Hải Quan nhập khẩu, xin phép kiễm định máy móc thiết bị và vận chuyển bằng đường bộ từ cảng HCM  đến KCN Tân Đức.


Dịch vụ khác