vn vn
Facebook Instagram Youtube Google
banner
Tàu biển Sabik Marine Contoller (SMC)

Ngày: 05-10-2017 - 03:29 PM

Bộ điều khiển biển Sabik (SMC) là bộ điều khiển đèn lồng thế hệ mới (đèn huỳnh quang) thay thế đèn LEDFlasher trong hầu hết các đèn lồng của chúng tôi. SMC mới đi kèm với tất cả các giải pháp đã được chứng minh của Sabik cho các bộ điều khiển thế hệ trước. Một loạt các chức năng innnovative mới được bao gồm và chúng tôi đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hiệu quả của flashers.

« 1 2 3 »