vn vn
Facebook Instagram Youtube Google
banner
Chương Trình Thắp sáng Nhà giàn DK1

Ngày: 05-08-2017 - 02:55 PM

Chương trình chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1, vùng biển phía Nam Việt Nam

Dự án tiêu biểu

Ngày: 23-03-2017 - 09:34 AM

Hơn 1200 tấn thiết bị và 180 containers máy móc của nhà máy Songwool Vina đã được ASL phối hợp cùng đối tác tại Hàn Quốc vận chuyển từ Châu Âu ,Hàn quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ .. đến cảnh Hố Chí M